Toekomst

In ‘Kerk en Leven’ nr. 52 kwamen op bladzijde vijf en zes, twee mensen aan het woord die bedenkingen maakten over de toekomst. Luk van Maercke, hoofdredacteur van Kerk en Leven, zegt: “We mogen jonge mensen niet opvoeden met de overtuiging dat er geen toekomst meer is.” Terecht kunnen er vandaag vragen gesteld worden bij ons klimaat en bij de vele vluchtelingen. En dan voegt de redacteur eraan toe: “Onze welvaart steeg heel sterk en we bouwden een sociale zekerheid uit voor de meest kwetsbaren.” Hans Maertens zegt als ondernemer: “Verandering is van alle tijden maar zelden of nooit kwamen er zoveel fundamentele omwentelingen in één keer en op zo’n korte tijd op ons af.“ Het is dan ook te begrijpen dat mensen – in het geel – bevreesd op straat komen. En Hans Maertens voegt er aan toe: “Om onze welvaart en ons welzijn te behouden moeten wij er wel samen aan werken.“