Kerstschool

Ik wikkel zachtjes de verpakking los,
de dekmantels van m’n eigen huid
om open te plooien
laagje per laagje
Jouw diepe Kern,
vlammend in elk mensenhart
Jouw Geest die alle Leven is.

Leid mij, Heer God, blijf mij toch nabij
schenk mij nieuwe ogen en oren
dat ik Uw Engelen en Herders
herkennen mag – waar ook te velde.
Leer mij zonder angst en weerstand
ontvankelijk te zijn
voor Uw Woord, telkens Nieuw …

Leg mij neer, Heer
o zo behoedzaam in Jouw Heilige Kribbe
ontdoe mij van alle overlast en uitvluchten
laat steeds meer mijn kwetsbaarheid
geboren worden
om kwetsbaar te kunnen zijn met alle
gekwetsten en diep gebroken mensen:
Licht mogen zijn in gedragen duisternis.