Aanwezig zijn

Erik Bladt is ‘Witte Pater’. Hij was 20 jaar in Algerije en 31 jaar in Tunesië. Als missionaris was hij huisgenoot van Charles Deckers die in 1994, samen met 18 martelaren werd vermoord. Erik Bladt getuigde onlangs in het weekblad Tertio: “De kerk is de gemeenschap van mensen die bij andere mensen aanwezig wil zijn in de Geest van Jezus”. Jezus wilde destijds al goeddoende bij mensen zijn en dat kon die Man van Nazareth omdat Hij bezield was door Gods geestkracht. Als missionarissen wilden zij ook, zoals Jezus, vanuit Gods kracht, liefde, vriendschap en vrede bewerken. En de pater zei verder nog: “Ik hoef God hier in deze missielanden niet te brengen. Hij is er al. Als onze opdracht zagen wij: de vriendschap onderhouden en bewaren met hen die als moslims anders gelovig waren.”