Het kaf en het koren

Deze advent is de uitgelezen periode om te leren onderscheiden. Onderscheiden wat ons te doen staat. Niet bang zijn voor verandering of een nieuwe wending. Iets nieuws staat ons te wachten. Om dit nieuwe ten volle te kunnen ontvangen is het goed om met Johannes de Doper de weg hier naar toe te bereiden. Dit betekent dat je je soms laat interpelleren. Anderen kunnen je helpen om te zien wat anders moet. Uit de chaos van mijn eigen bestaan kruipen en duidelijker zien wat prioritair is. Dat kan even pijn doen maar achteraf ben je verblijd dat je verlost bent van een zekere slaafsheid aan je eigen gewoonten. We mogen niet vastroesten maar moeten durven vooruit kijken. De moderne samenleving is daar over het algemeen beter in dan de meeste parochies. De Kerk houdt van vasthouden en traditie. Daar is niets mis mee maar we houden best ook in het oog dat we ten dienste staan van de samenleving. Hoe kunnen we hier nog meer en efficiënter de mensen nabij zijn?