Overtuigd

Als christenen zijn wij overtuigd van onze redding. Omdat God ons door Jezus’ lijden en dood heeft gerechtvaardigd. Wij mogen vrije kinderen Gods zijn, niet langer angstig of benauwd door de dood. De angel is er uit.
Dat geeft ons echter geen vrijgeleide om te doen en te laten wat we willen. Christus toebehoren vraagt dat je je eigen leven volledig in het teken stelt van Hem. Begrijpe wie begrijpen kan. We hoeven ons ook niet arrogant te gedragen omdat wij gered zijn en de ongelovigen niet. Niemand weet immers wanneer het einde der tijden komt en wie dan nog recht kan blijven staan. God kent ons hart.
Reden temeer om waakzaam te zijn en ons voor te bereiden op de komst van de Heer.
En niet alleen onszelf, maar ook onze medemensen voorbereiden. Gebruik elk gunstig moment. De tijd is rijp. De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Kijk niet om en maak vandaag nog werk van een algehele bekering. Zonder echter onder de druk te bezwijken maar met humor en relativering. Ver van het fanatisme.