Verantwoordelijk?

Als er een grote groep zou groeien die ongeïnteresseerd leeft en zich voor weinig verantwoordelijk voelt dan krijgen we een zeer kwetsbare samenleving. De filosofe Alicja Gescinska noemt zo een evolutie of situatie: “De tirannie van de massa.” Voor haar is dat een gevaarlijk proces. Ze verwacht en gelooft dat die ongeïnteresseerde onverschilligheid stap voor stap doorbroken kan worden als leerlingen in scholen mogen horen dat het belangrijk is dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het katholieke schoolnet liet onlangs weten dat ze voor die suggestie tijd en ruimte zal maken. Over actief burgerschap zijn zeker tal van voorbeelden te geven. Onlangs moest de pastoor van Zeebrugge veel kritiek incasseren omdat hij niet alleen hulpbehoevende mensen uit zijn buurt helpt maar ook vluchtelingen. Het antwoord van de pastoor was een tekst uit het evangelie: “Wat je voor de minste gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan”, zei de man van Nazareth.