Liefde is doen

Twee broers hadden samen één akker. In de oogsttijd werd de tarwe gemaaid, de schoven geteld en gelijk verdeeld. ’s Avonds gingen ze moe naar bed. Geen van beide kon slapen. De oudste vond het niet eerlijk dat hij de helft van de opbrengst kreeg. Zijn broer had immers ook vrouw en kinderen te onderhouden. Hij nam 3 schoven van zijn deel en zette deze bij het deel van zijn broer. De jongste vond dat zijn ongetrouwde broer een extra deel nodig had om te kunnen sparen voor de oude dag. Ook hij zette 3 schoven van zijn deel bij dat van zijn broer. De volgende morgen stonden ze verbaasd omdat iedereen nog evenveel schoven had. Maar ze zeiden niets. Zo ging het nog 2 nachten. De derde nacht kwamen ze elkaar midden op de akker tegen. Toen ging hun een licht op en ze omhelsden elkaar. Een ontroerend verhaal van echte liefde, niet? Niet te veel praten maar doen! Als we in ons dagelijks leven eerst aan anderen proberen te denken en dan pas aan onszelf, leven wij dicht bij het koninkrijk van God.