Verbeelding verandert.

Meer dan eens werd geloven in God gezien en beschreven als een inbeelding. Maar onderzoekers en wetenschappers noemen dit een te verwaarlozen projectie of fantasie. Maar vandaag zijn er weer andere wetenschappers, o.a. godsdienstsociologen die zeggen en schrijven: “Niemand heeft God ooit gezien. We kunnen Hem alleen verbeelden en dat is iets anders dan inbeelden.” En ze voegen er dan ook aan toe dat de beelden verschillend kunnen zijn naargelang de periode waarin men leefde. Toen mensen en gemeenschappen mondiger werden, meer persoonlijk, meer zelfstandig of autonoom, leidde dit ook tot andere beelden over God. Het is goed en nodig dat ervaringen van goddelijke nabijheid in ons en tussen ons vandaag worden opgeroepen door nieuwe beelden. Een groep jongeren – onlangs op kamp – koos unaniem voor het beeld: ‘dynamiek van Liefde’ om de ervaring van Gods nabijheid op te roepen.