Credo

In het woord ‘Credo’ kun je ook de twee Latijnse woorden ‘cor’ en ‘dare’ horen. Cor betekent hart en dare is geven. Cordare is met je hart leven, open en aandachtig. Credo werd lang gezien als een verwijzing naar allerlei gelovige stellingen, soms ook verstaan als vaststaande, christelijke zekerheden. Wanneer Credo verstaan en beaamd wordt als een uitnodiging om samen met mensen bekommerd en meelevend op weg te gaan dan kan iets te ervaren zijn van hartelijkheid, van warme verbondenheid. In sommige kerken wordt dan in het Credo ook duidelijk uitgenodigd om de weg die Jezus ging, samen met Zijn vrienden, verder te gaan. “Laten we geen grote woorden spreken over de liefde,” zei de apostel Paulus. “Laten wij vooral in meeleven en zorg de liefde doen.” Zo levend kunnen wij geworteld zijn in Gods Dynamiek van liefde.