Vrijheid

Jij wenkt me naar de hoogste bergtop.

Ik vond mijn vrijheid op een berg van geluk.

En daar sta ik dan.

Iedereen mag mij horen maar niemand zal me begrijpen.

Ik wil het uitleggen aan ieder die het horen wil.

Branden van verlangen is een gevoel dat mijn berg van geluk overstijgt.

Vrijheid en geluk zijn woorden die niet altijd samen gaan.

Ik ben gelukkig omdat ik vrij ben van denken over Hem die mij wenkt naar de hoogste hemeltop.

TS