Een nieuw verschijnsel

Als ongeloof de houding is of wordt van de meeste mensen, zal dit waarschijnlijk ook zichtbaar worden in onze samenleving. De ontkerkelijking en het ongelovig worden van de massa is een nieuw verschijnsel dat nog volop groeit. Ons leefklimaat – heel lang doordrongen en gekleurd door een christelijke moraal en sociale idealen – zal wellicht stil verdwijnen als ongeloof de onverschilligheid nog doet groeien onder ons en tussen ons. Er zijn – ondanks deze niet te verdoezelen evoluties – toch nog tal van kleine gelovige gemeenschappen. Wij hopen dat ze meer doen dan omkijken naar het verleden, ook al kan de geschiedenis ons veel leren. In ons nieuw leefklimaat, in onze nieuwe context moeten gelovigen o.a. op een nieuwe wijze God ervaren. Sommige theologen noemen dat: de ervaring van het transcendente, van het goddelijke in het alledaagse.