Herfst

over naakte velden

trekken zwarte kraaien

sporen van een voorbije zomer 

langs vergeten oevers

streelt de wind

de laatste zomeruren 

bij het smeulend haardvuur

treurt de dichter

om het voorbije… 

Jozef V.