Geloven, maar anders (2/2)

Vervolg van gisteren… 

De wijze waarop het traditionele christelijk geloof verwoord en beleefd wordt past niet meer in deze tijd, horen en lezen wij steeds meer. Christelijk gelovig zijn in deze tijd – zo schreven we gisteren – moet ons ook vandaag kracht geven. Maar dan is het belangrijk dat er een serieuze wijziging mogelijk wordt in de verwoording, vormgeving en beleving van onze christelijke geloofsovertuiging. Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog heeft lang geleden, nl. in 1945, bemoedigende teksten geschreven over de nieuwe manier van gelovig christen zijn. Jezus roept niet op tot een nieuwe religie maar verwijst de mensen naar de wereld om hen heen en naar de naaste. In een brief aan een vriend schrijft hij: “In het traditioneel geloofsonderricht spreekt men van twee werelden, één boven en één onder. Dit wereldbeeld is duidelijk voorbij en achterhaald. Het gelovig denken, spreken en preken moet uitgaan van één werkelijkheid.”