Wie is de grootste?

Van kinderen hoor je wel eens: Welk dier is het snelst, het grootst?
Het zijn kindervragen en zelf weet je dat niemand de snelste of sterkste is. En zelf vergeten we dat als we zelf de eerste, de beste willen zijn. Deze zondag vertelt Marcus over Jezus, die aan zijn leerlingen zegt dat de mensen de Mensenzoon zullen gevangen nemen en dat ze Hem zullen doden. Maar na drie dagen zal Hij verrijzen. Je zou van de leerlingen verwachten dat ze Jezus om uitleg zouden vragen. Maar ze maken ruzie over wie de belangrijkste onder hen is. Jezus vroeg hen waarover ze het hadden. En verlegen gaven ze hun kleingeestigheid toe. Hij, echter, neemt een kind op (in die tijd was een kind van weinig tel). Hij omarmt het en zegt: “Wie een kind opneemt in Mijn Naam, neemt Mij op en Hem die mij gezonden heeft. Hij zelf, de Zoon van God, vergelijkt zich met een kind en vraagt ons te worden als een kind. Worden als een kind is weer leven zonder pretentie, want een kind weet dat er altijd wel iets of iemand groter is dan hij/zijzelf.