Zielsverwant

In de verte weergalmt een gemoedelijke, zachte stem, je kan ze niet plaatsen, je laat ze…

Dagen verdagen, er rijzen soms zovele vragen…

Zoals bezongen in een lied, noem het ‘de ontmoeting’, volgend op de begroeting.

Eindeloze gesprekken van diepgaande aard vervullen de tijd tussen koffie en thee, de gelijkenissen heb je mee.

De teletijdmachine katapulteert je terug naar jouw hier en nu, weggerukt uit jouw droom, je houdt je in toom.

Alles gebeurt voor een reden, soms zien we enkel de tekens.

Hoopvol zoeken we steeds naar een houvast, zoals wat warmte op ons pad.

Een beginne, geen eind.

Rosanna