Lijnen

In een sportzaal kunnen op de vloer verschillende lijnen door elkaar lopen. Ze werden en worden zo aangebracht dat de verschillende sporten van dezelfde sportvloer gebruik kunnen maken. In onze cultuur is de Kerk al lang niet meer de instantie of de gemeenschap die grote lijnen uitzet en de spelregels bepaalt. Iemand uit onze basisgroep bracht dit beeld aan en er volgden meteen een aantal reacties: ”Van onze Kerk wordt niet meer zoveel verwacht. Er zijn vandaag vooral meer economische belangen in instanties, die de grote lijnen trekken.” “Toch vind ik het belangrijk dat wij als Kerk lijnen blijven uitzetten.” En na een vruchtbare stilte klonk het volgende: “Als kerkgemeenschappen moeten wij niet te veel in zalen blijven plakken.” Onze Paus herhaalt het ook voortdurend: “Ja, wij moeten nu vooral nieuwe wegwijzers plaatsen die ons richten naar broze, kwetsbare mensen.” Ons samenzijn werd als volgt afgesloten: “ Laten wij nu de kaars aansteken om het vuur, Zijn vonk, brandend te houden in ons midden.”