Daadwerkelijk

God is niet daarboven ver van ons verwijderd. God manifesteert zich daadwerkelijk in deze wereld. Maar Hij heeft ons daarvoor nodig. En eigenlijk ook niet. Hij zou het alleen kunnen. Maar Hij wil ons daarvoor nodig hebben. God roept ons. Gods liefde stroomt. Gaat uit en gaat in. Zoals ademen. Zo worden wij gelovige mensen. Door dit te be-amen. We mogen zelfs onze tijd nemen om dit te ontdekken. Met vallen en opstaan. Er is een tijd van verborgen inwerking van de Geest. We leren van Jezus wat het betekent om gelovig te zijn. Al kunnen we daar nu nog niet de volle betekenis van vatten. Voor de apostelen was het ook zo. Toch zal dit gelovig leven op den duur alles van ons vragen. We gaan meer op Jezus lijken en het kan niet anders dan dat dit zich uit in daden. Geen prestaties. Maar daden van geloof. Het overwinnen van moeilijkheden om dit geloof tastbaar te maken. Niet terugdeinzen voor de tegenwerking van de wereld maar doorgaan. De wereld doordringen met de zaden van Zijn Woord. En wachten tot het groeien gaat. En daar dan dankbaar voor zijn.