Een project?

Sommige mensen en groepen proberen van hun leven een project te maken. Deze mensen krijgen daartoe in onze samenleving ook tal van tips, suggesties en voorbeelden. Ze zien ook hoe steeds meer mensen vrijheid als het ware in grote letters willen schrijven. In die sfeer willen zij hun leven uitbouwen, gestalte geven. In zulk leefklimaat worden vandaag ook veel kinderen en jongeren opgevoed en gericht. Er zijn echter ook mensen en gemeenschappen die het leven eerder willen zien en beleven als een weg. Hun samen leven ervaren zij dan als een bemoedigend gebeuren, als een ‘op weg zijn’. In hun gezinnen en kringen worden hun kinderen ook opgevoed om meelevend en dienstbaar op weg te gaan met elkaar. Zij hopen dat het goede leven, dat ze met elkaar willen delen, hun kracht en zin kan geven. Weet jij hoe deze mensen genoemd worden die willen leven in het spoor van Jezus van Nazareth?