Fietsen is ontmoeten

Elke woensdag, in de ‘koelte’ van de avond, fietsen door onze gemeente, telkens een andere route, in groep en onder begeleiding van wegkapiteins. Elke week een nieuwe ervaring. Elke week een ander plekje van onze gemeente leren kennen. Maar niet alleen dat. Ook elke week mensen ontmoeten die wel van jouw dorp zijn, die je wel kent, van gezicht, maar met wie je nog niet echt hebt kennis gemaakt. Een enige gelegenheid om onder het fietsen over van alles te kletsen. Halverwege een korte pauze en een versnapering en dan wisselen van fietspartner. En we zijn telkens met ongeveer 100 mensen. We kunnen nog wel een hele tijd doorgaan vooraleer we met iedereen gefietst hebben. En elk jaar komen er nieuwe gezichten bij. Een leuke ervaring. Hier kunnen we toepassen wat Mgr. Schruers-zaliger herhaaldelijk zei: liefhebben, altijd, overal en onmiddellijk, zonder voorbehoud en in elke toevallige ontmoeting.