Dienstplicht

We lazen onlangs in de krant: “De dienstplicht wordt in Duitsland terug overwogen vanaf 18 jaar. Zo zouden ze zich een jaar nuttig kunnen maken in het leger, maar ook in de civiele bescherming of in de zorg.” Een politicus sprak van: de sociale verbondenheid doen groeien. Die kan natuurlijk ook groeien als de voetbalclub van een land kan doorgroeien tot in de halve finale. ‘Verbondenheid’ ja, maar wij zouden vooral ‘plicht’ tot sociaal werk willen benadrukken. Tegelijk willen wij plicht nog meer opentrekken. De vele jongeren die zich inzetten in jeugdbewegingen en jeugdhuizen zijn meestal hun heel leven bereid om mee te werken aan meer samenhorigheid. Waar men solliciteert voor een job wordt terecht de vraag gesteld of men actief was in een beweging van en voor mensen.