En toch

Er zijn nog steeds mensen die serieuze bedenkingen maken bij onze samenleving waar steeds sterker wordt gemikt op succes en waar de ‘schone schijn’ ons leefklimaat glansrijk mag versieren. Maar er zijn ook nog mensen en gemeenschappen die blijven geloven in het goede leven en daarom aandachtig en bekommerd in het leven proberen te staan. Zij willen zich niet verzoenen met onverschilligheid en soms met dwaze oppervlakkigheid. Wij hebben vandaag blijkbaar ook veel moeite om de broosheid van het leven te aanvaarden. Maar er zijn ook wel steeds mensen die geluk niet willen najagen maar die samen gelukkig willen worden door samen zinvol te leven. En die zinvolheid kan o.a. groeien in en tussen ons, als geloven, als het goddelijke op een nieuwe wijze wordt ontdekt als een nabijheid, als een kracht die het leven openhoudt, hoop geeft en tot verbondenheid uitnodigt.