(Aan)schouwen

Het kunstenfestival te Watou met als thema ‘Verlangen & troost’ bood een open cirkel van het vrijwillig burgerinitiatief ‘We have the choice’, geïnitieerd door Kristin Verellen aan. In de kracht van het nu-moment wordt gedeeld wat er in dat ogenblik bij jezelf opkomt en/of wat je bezighoudt: in het midden leggen met respect en integriteit. Diep luisteren, geen (ver)oordelen. Net deze onvoorwaardelijkheid van ‘laten ZIJN’, maakt dat binnenin jezelf emoties, gedachten … kunnen kantelen en/of veranderen op weg naar een nieuwe richting, die meer leven beoogt. Als vrije mens heb ik telkens weer bij kleine gebeurtenissen en bij grote crisissen de keuze. Zoals Hans Korteweg het helder verwoordt: ‘Ik kies voor het licht of voor de duisternis.’ Voor verbinding of niet? Actief luisteren opent perspectief. We doen meer moeite om in de schoenen van die andere te gaan staan, waardoor we ‘iets’ van zijn/haar pijn, nood aan troost, verlangen… opvangen. Ik voelde er intense pijn, diepe rouw maar even goed nieuwsgierige schroom, niet-kunnen werd kúnnen … ont-wik-keling …