Met verstand

Je wordt er beter van. Van geloven. Jezus zelf staat er borg voor. Hij is het brood uit de hemel en als je er van eet is je een eeuwig leven beloofd. En toch verzetten we er ons tegen. We willen alles zelf doen. We sluiten ons op in onszelf. We zijn ook bang voor de vreemde man. Maar wie wijs is, komt naar buiten. Uit je schelp. Gemeenschap vormen in plaats van te cocoonen. In moeilijke tijden zoeken we wel steun. Maar als je op voorhand niet open stond voor geloof, is de kans groot dat je je daar in moeilijke tijden ook niet voor open stelt. Je je integendeel nog meer opsluit. Toch komt er op een dag een uitweg. Vroeg of laat, misschien pas op het sterfbed. De wijsheid kan wachten. Ze ligt er klaar voor wie haar begrijpen wil. Om te geloven hoef je je verstand niet uit te schakelen. Geloven is niet blind. Het gaat veeleer om een opmerkzaam zijn voor kleine tekenen. Geen grote wonderen maar knipoogjes van hierboven. Die zetten je op weg. De eerste stap maakt de volgende al gemakkelijker. Dit was mijn pleidooi voor een ‘open mind’. Kijk uit en zie. Veel succes.