De verborgen bloei

Een citaat uit bovengenaamd boek van Han de Wit was de aanzet voor een boeiend weekend. Diverse meditatietechnieken werden geproefd, hulpmiddelen aangereikt om de stilte in te trekken met de bedoeling los te komen van onze hersenspinsels. Telkens opnieuw onze aandacht focussen op het nu-moment en laten varen wat voorbijtrekt aan gedachten, emoties, reacties … Deze laten zijn in mildheid en aanvaarding maakt dat ze ons niet langer frustreren, beangstigen, kwaad maken. In die stilte kunnen we aftoetsen wat écht klopt met de realiteit. Proberen met mededogen te kijken naar wat zich thans afspeelt in ons leven, in ons binnenste om de cirkel om ons heen te verruimen en zo ons ego meer prijs te geven. Onze échte luisterbereidheid vaart er wel bij. Toch mooie kansen om in de vakantie het prettige aan het zinvolle te koppelen! Groei en bloei die van binnenuit gebeurt, rijpt en uitdijt, kan per 2 als partners, in groep, in gezins- of familieverband. Een waarachtig thuiskomen bij jezelf en de ander, wat ons aanvuurt tot Nieuw Leven en ons relationeel versterkt.