Geven

Ik wil niet leven om begrepen te worden maar om anderen te begrijpen. Iets dergelijks zou de heilige Franciscus van Assisi eens gezegd hebben. Hoe evangelisch is dit. Jezus zelf zou het ook kunnen gezegd hebben. Heeft Hij zichzelf niet helemaal weggegeven? En vraagt Hij niet aan ons om hetzelfde te doen? Met vallen en opstaan weliswaar. Want wij zijn Jezus niet. Het komt er op aan om het zwaartepunt niet bij jezelf te leggen maar naar anderen toe te gaan. Ieder op zijn eigen manier maar wel vanuit eenzelfde geloof. We zijn allemaal kinderen van dezelfde Vader en horen daarom voor mekaar te zorgen. Dit kan dichtbij in eigen familie- en vriendenkring, maar dit kan ook verregaande gevolgen hebben. Eigenlijk mogen we niemand uitsluiten. De Liefde is grensoverschrijdend en baanbrekend. Er komt nooit een einde aan. En er mag ook niets verloren gaan. Beter nog: er mag niemand verloren gaan. Laten we hier elke dag opnieuw voor open staan en de stap zetten naar buiten toe. Uiteindelijk naar God toe. De gans Andere.