Soelaas

Oef, de uitslagen van echo- en mammografie van één mijner beminden is goed. Hoe vélen zijn er niet die telkens opnieuw deze spanning van medische onderzoeken moeten doorstaan? Zowel de mens in kwestie als zijn/haar naaste omgeving hebben hiermee te maken. Hoeveel mensen geteisterd met kanker, maar ook met andere chronische ongeneeslijke ziekten als mucoviscidose, ALS, Parkinson, … dienen altijd maar weer de moed bijeen te rapen om de strijd aan te binden? Wat een druk legt dit niet op een mensenleven! Al meermaals heb ik dit van aan de zijlinie meebeleefd en vaak sta ik ook versteld van de creativiteit, de kracht en de fijngevoeligheid waarmee deze mensen pogen hun leven draaglijk(er) te maken. Zoals Thich Nhat Hanh onderricht: ‘Het kostbaarste geschenk dat we iemand kunnen geven, is aandacht.’ Al zeker voor mensen die het zwaar te verduren krijgen, maar het is tevens een stelregel die alle relaties schraagt. Weet dat er nog veel individuen en gebedsgroepen zijn die heel regelmatig jullie noden opdragen. Liefdevolle Energie werkt boven alles uit …