Museum

De toekomst van het verleden.

Hier sta ik nu alleen in het museum van mijn herinneringen.
Er is enkel plaats voor nostalgie, er verandert niets.
Het belooft niets en zegt enkel iets.
Het stof der jaren dekt mijn herinneringen.
Het verleden verandert niet, is enkel de basis van wat komen zal.
De toekomst die je samen maakt.
Hier sta ik nu, met haar in het museum van wat komen moet.
Wij blazen het stof van het verleden.
Er verandert iets.
Want vanuit elk verleden bouw je aan wat het zal worden.
Wij stappen samen in het museum van het verleden.
Recht naar wat komen moet.

TS