Zinvol?

“Het christendom heeft een zeer zinvol zingevingssysteem ontwikkeld”, zo getuigt een Nederlandse journaliste die destijds heel bewust het kerkgebeuren losliet. Veel jaren later vertrouwt ze het volgende toe aan een krant: “Religie voorziet in zoveel menselijke behoeftes zoals: barmhartigheid, vergeving, solidariteit.” Ze blijft vermoeden dat een godsdienst ook nu nog voorziet in een wezenlijke, menselijke behoefte. En ze stelt ook dat veel ouders het nagelaten hebben om het christelijk erfgoed levend te houden en het actueel door te geven. “Hoe vul jij actueel in”, vroeg mij een vriend aan wie ik dit stukje liet lezen. “Ons wereldbeeld is grondig veranderd o. a. door de enorme sterke groei van de wetenschappen en daarom is het ook best dat wij niet langer spreken over twee werelden. Er is maar één werkelijkheid. Een gelovige zoeker zal vandaag Gods stem of nabijheid willen ontdekken en ervaren midden in het leven. Ik ervaar ons regelmatig samenkomen als een verkennend, gelovig gebeuren. Zijn Mysterie mag ons aanspreken en uitdagen.”