Tegenwind

In het evangelie van zondag wordt die Man van Nazareth geconfronteerd met verzet. Hij wordt als een opschepper afgewezen in zijn eigen dorp. Het is geen hartelijk weerzien, eerder een harde confrontatie. In de vragen die Zijn dorpsgenoten over Hem stellen klinkt spot en misprijzen. Ze konden in Jezus, hun dorpsgenoot het enthousiasme, de gedrevenheid van God niet herkennen. Omdat zijn dorpsgenoten maar oppervlakkig naar Hem keken, kon Hij daarom in hun midden weinig verandering ten goede bewerken. De Jezusbeweging, het christelijk kerkgebeuren, krijgt ook in deze tijd veel tegenwind. Christenen kunnen zich vandaag in onze samenleving soms erg dakloos en onbeschermd voelen. Deze tijd nodigt ons uit om ons geloven bewuster en op een meer persoonlijke wijze te beleven. En dat is zeker niet zo eenvoudig. Maar wellicht zullen wij ons optimisme niet verliezen als wij samen hoopvol in het leven proberen te staan en gesteund door elkaar nieuwe wegen blijven vinden om te getuigen van Gods nabijheid.