Gezondheid

De christelijke mutualiteit vroeg deze dagen aandacht voor onze gezondheid. Zo zegt de voorzitter: “De mens is meer dan lichaam en geest.” Ook de gezondheid is dat. En dat wordt ook heel creatief en speels in beeld gebracht in hun weekblad. In deze visie op gezondheid wordt er ook aandacht gevraagd voor bepaalde houdingen. Ik pik er enkele uit: meedoen, kwaliteit van leven en zo zijn er nog meer houdingen die ons meer veerkracht kunnen geven. Het is ook goed en tof dat deze beweging weldra zal zoeken naar medestanders die op hun beurt hun leden of vrienden ook willen uitnodigen tot meedoen, tot mee denken. Een mogelijke partner zouden de Pastorale eenheden kunnen worden. Parochies worden tot Pastorale eenheden samengevoegd. Enkele van hun duidelijke doelstellingen sluiten goed aan bij gezondheid als kracht. En dan denken we aan de nood waardoor wij allemaal gekleurd worden namelijk het verlangen naar verbondenheid en het samen zoeken naar en bewerken van zinvolheid.