De kracht van samen

Verenigd bidden voor een kleine van 25 maanden die werd aangereden en ferm was toegetakeld, hoe zinvol. Vooral de kneuzing van de longen en een scheurtje in de lever baarden de specialisten grote zorgen. Ik werd geraakt door de bezorgdheid en de spontane inzet van parochiemensen, die wilden bijdragen met gebed en het bijwonen van de Eucharistieviering om dit nog zo jonge leven te redden door Gods Genezende Almacht. Naast de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid als de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, … zijn er ook de 7 geestelijke werken van barmhartigheid: onwetenden onderrichten, zondaars vermanen (dus wij allen!) … en last but not least: voor levenden en overledenen bidden. Kan jij je overgeven aan de Krácht en de Bezieling van het gebed? We leven echter in een maatschappij, die erg resultaatgericht is en dan nog liefst aan het snelste tempo, totaal in contradictie met bidden, dat net uitgaat van vertrouwen op datgene wat je niet zien kan, niet betasten kan. En ja, kleine Lars is welgezind naar huis!!