Een beetje

Onze samenleving wordt vandaag gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Er is een groot aanbod van mogelijkheden. Daarom wordt ze ook ingedeeld in verschillende domeinen. Zo is er een domein waar de politiekers elkaar ontmoeten en samen overleggen. Er is het domein van de geneeskunde, van de kunst, van de sport maar ook het domein van de vakantie. Ieder domein of sector heeft zijn eigen afspraken en regels. Ook de taal in deze domeinen kan specifiek en apart zijn. Sommige domeinen kunnen ons ook heel sterk, bijna volledig in beslag nemen. Zo kennen we waarschijnlijk deze bekende wijsheid: “Je kunt niet een beetje zwanger zijn”. En een oude, wijze pater, die zich verdiepte in de bijbel voegt eraan toe: “Zo kun je ook niet een beetje geloven.” Als christelijk geloven verengt of vervaagt tot een smal en een sporadisch domein dan kan men bijna niet meer spreken en verwijzen naar geloofservaringen van Abraham en Jezus. Hoe zal Christus’ boodschap dan morgen ervaren en beleefd worden?