Johannes is zijn naam

Eer een kindje geboren wordt zoeken ouders een naam. Zonder naam zijn we moeilijk aan te spreken. Toen Johannes de Doper geboren werd, wist Elisabeth dat hij Johannes zou heten. Johannes, zo wordt hij door God gekend. Johannes betekent: God is genadig. God kent ons allen met onze naam, en iedereen weet graag wat zijn naam betekent. Een naam houdt ook een zegen in. Voor ons: de zegen van onze ouders, ze wilden een mooie naam voor ons. De zegen van ‘welkom, lief kindje’. Johannes (en alle kinderen) zijn welkom voor God. En zoals alle kinderen ontving hij zijn leven van God. Omwille van God zijn we allen geboren. Opdat we ter wille van Hem zouden leven. Johannes leefde ter wille van God. Hij bereidde de weg voor Jezus voor. Jezus die komt voor de doven, de blinden, de lammen, de gevangenen. Jezus die de liefde van zijn Vader laat kennen in genadig zijn. Johannes droeg zijn naam niet voor zichzelf. Laten wij ook onze naam dragen, zodat de mensen ons kunnen roepen, aanspreken, want nodig zijn we allen.