Bestaansgrond

Wat geeft mij/jou grond en bestaansrecht? Mijmerend in een prachtig, stil natuurpark wordt me deze vraag gegeven. De natuur met al zijn wonderen, z’n spontane groei en bloei is zeker mijn biotoop; ik vind er rust, troost en nieuwe energie. Ik mag er zijn wie ik ben. Ik ontsnap er aan oordeel en verwachtingen. De natuur heet me altijd welkom met m’n vreugde, m’n verdriet, m’n niet-slagen, m’n teleurstelling … Net die onvoorwaardelijkheid is zo genezend voor mij èn voor velen onder ons! Nooit vergeet ik de welkom van m’n coach bij ons eerste treffen: ‘Heel hartelijk welkom met alles wat er is: kwaadheid, twijfel ergernis, verdriet, lol, enthousiasme…’ Net dit beaamde dat haar begeleiding de juiste plek was voor mij. Alle lof en eer aan U, Heer die me hier naartoe leidde; U die me zo veel beter kent dan ikzelf en me stuurt waar ik zijn moet om verder te genezen. DANK dat je me leert Jouw Fluisteringen gewaar te worden en ze ook op te volgen; ze zijn m’n Grootste Goed i.f.v. heil en zegen. U wilt dat elk mensenkind ten VOLLE LEEFT door Uw Bestaansgrond.