Zelf beslissen (2/2)

Vervolg van gisteren… 

Heel voorzichtig maar toch kordaat probeerde de parochieassistente een antwoord te geven: “Als wij kinderen vandaag de dag geen kansen geven om stap voor stap thuis te komen in een gelovige gemeenschap zal het kind het later zeer moeilijk hebben om een keuze te maken om kerkbetrokken te worden want vandaag is onze samenleving soms weinig gekleurd door een gelovige overtuiging. Als wij thuis leven zonder God kunnen wij onze kinderen stil doen thuiskomen op de weg van het ongeloof. Kinderen hebben vandaag, meer dan vroeger, een christelijke omgeving, een gelovige biotoop nodig om later zinvol te kunnen geloven.”