Communicatie

‘Wees lief voor elkaar. Blijf met elkaar praten. Deel je falen’, gaf onlangs een actrice mee in een radioprogramma. Zinvolle boodschap in tijden waar maskers zo strak en gewetenloos worden opgezet, waar niet kunnen of willen praten, de mens zijn leven herleidt tot een dood schouwspel. Je innerlijke worsteling kunnen/pogen te delen, maakt ons juist zo menselijk. We zijn geen goden. En toch gedragen we ons al te vaak almachtig, alsof we het allemaal wel onder controle hebben. In die kleine kanten is het wél mogelijk elkaar (terug) te vinden als we de ander écht willen beluisteren vanuit zijn verdriet, onvermogen en op voorwaarde dat we onze behoeften kenbaar maken. We kennen niet elke nood van de ander en ‘veronderstellen dat’ werkt niet. Verbindende communicatie van Marshall Rosenberg leert ons voor onszelf duidelijk te krijgen wat belangrijk is. We blokken talen, buigen ons over wiskunde of anatomie, maar hoe we effectief kunnen communiceren, dat is nog niet veralgemeend opgenomen in ons onderwijssysteem. Toch een aanrader!