Sacramentszondag

Sacramenten, heilige momenten, op bijzondere tijdstippen in ons leven. Ze omvatten een heel mensenleven – van geboorte tot sterven. Het belangrijkste sacrament is Jezus zelf. Hij die zich aan ons heeft gegeven, die voor ons is gestorven aan het kruis. Hij heeft ons het SACRAMENT van de EUCHARISTIE gegeven, de avond voor Zijn dood, om dit in onze herinnering vast te houden. Luisteren naar Zijn woord én Zijn gave ontvangen, dat is de eucharistie. Dat willen wij met het Sacramentsfeest, op Sacramentszondag, speciaal onder de aandacht brengen. We doen dit altijd met een boete-moment, met de vernieuwing van onze doopbelofte, van onze toewijding aan God door het sacrament van het doopsel. Proberen we dit te doen met de inzet van héél ons hart: ons toewijden aan Hem, die Zich toewijdt aan ons.