Aanbod en inzicht

Tussen een ruim aanbod van mogelijkheden moeten wij als kind en als opgroeiende jonge mens leren kiezen. Zo kunnen we zelfstandig worden en stap voor stap ook ontdekken wat ons goed doet. Ouder wordend willen we ook zinvol met hoop en perspectief in het leven staan. Er is een tijd geweest dat jongeren thuis, maar ook in de school, sterk gekleurd werden door een eerder vrij eenvoudig leefklimaat. Veel leek vanzelfsprekend. In de school leerden we een beetje thuis te komen in de geschiedenis, in de wetenschap. We kregen ook een brokje economie enz… Maar er was ook in de katholieke scholen een christelijk aanbod en inzicht. Wetenschap en godsdienst proberen allebei een gemeenschappelijke kijk te krijgen op de hele werkelijkheid. De kijk die kan groeien in verband met religie en godsdienst probeert ook deels een diepe kijk te zijn. Er wordt dan gesproken over een Bron, een diepte, een Dynamiek van liefde, een stil geheim. Een goddelijke nabijheid, die eigenlijk niets verklaart maar ons wel bezielt om goed samen te leven.