Liefde

Deelbaar door oneindigheid,
warm omwikkelend deken
van het hunkerende hart.

Gulle schenker van onmetelijke kracht.
Loyaliteit die niet te temmen is.
Reden van ons bestaan,
en zalver van intense pijn.

Het plotse ontstaan van schoonheid in alles,
De gloed van liefde geeft inhoud aan alles
dat ooit onbenullig leek.

Wereldverbeteraar of ….
aanzetter van verlies.
Sluwe kluwen van wrok.
Liefde, de kern van waaruit
iedere andere emotie aanvangt.

Liefde bevat de kracht die je haar toekent,
haar gunt, hoe je haar dient
en hoe jij je spiegelt.

Liefde, allesomvattende kracht.
De reden van ons bestaan.
De kern en bindende kracht
en voeding van ons menselijke zijn.

Evy

De Heilige Drie

Dit weekend vieren Christenen het feest van de Heilige Drievuldigheid. Het blijft moeilijk om het wezen van God uit te leggen. We breken er ons hoofd over, maar God zal altijd aan iedere uitleg ontglippen. Ons verstand kan en mag God wel benaderen, het blijft slechts benaderen. Waar we wel bij kunnen is liefde; Zijn liefde, die Hij aan ieder mens geeft. Hij heeft liefde in ons hart gelegd, opdat we meer mogen zijn dan een wezen gebonden door een sterfelijk leven. Christus verschijnt aan zijn leerlingen, op een berg in Galilea. Toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Maar Hij zegt: ’Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Hij wilt zo graag ieder mens (ook de twijfelaars) tot zijn leerling verheffen, opdat ieder mens kan delen in Zijn eeuwig leven in heerlijkheid. Hij ziet liefde in ieders hart. De liefde van Zijn Vader, omdat Hij van ons houdt zoals we zijn, opdat we mogen zijn wat we (maar) zijn.