GIJ

Intuïtief voel ik je nabijheid aan.
Gij zijt een GIJ,
de diepste Adem van mijn bestaan.

Geen instantie die stuurt of verklaart
al wordt er wel van jou een boek bewaard.

Gij zijt voor mij een stil Geheim
dat af en toe in nood, mijn kracht kan zijn.

En als ik soms in droefheid kraak
en stil zit neergeknield;
laat mij dan teder voelen
hoe Gij mij steeds opnieuw bezielt.

Gij, mij steeds nabij.

Gij die reeds zovelen
gesterkt hebt en geborgen;
mag ik nu diep vertrouwen
dat Gij er ook zult zijn,
in stille avondstonden
en in de vroege morgen.