In de hand houden (2/2)

Vervolg van gisteren…

Een samenleving die steunt op een prettig samenzijn verglijdt ongemerkt naar een organisatie die steunt op prestige en prestatie. Van zodra een mens moet presteren voor geld, komt het geld in de plaats van de vriendschap. Hieruit rijst de grote vraag: waarvoor leven we? Ofwel presteren en veel verdienen maar zich eenzaam voelen ofwel op de eerste plaats er zijn voor elkaar en het klein houden.
Deze keuze begint dikwijls in het gezin.