In de wereld

Sommige wetenschappers die het wezen ‘mens’ bestuderen zeggen: “Wij worden als gebrekkige wezens geboren. Daarom hebben wij in de loop van de evolutie zoiets als fantasie of verbeelding moeten ontwikkelen.”

Die Man van Nazareth zegt zondag in het evangelie dat Zijn vrienden in de wereld kracht, steun en rust zouden blijven vinden bij elkaar en dat zij al biddend de tedere kracht van God mogen ervaren.


Mogen de mensen die het visioen van een meer menselijke wereld levend houden, elkaar vinden en elkaar blijven bemoedigen. En op het einde van mijn preek zal ik daarom zondag bidden: “God, groot Geheim waarin wij staan, mogen wij – die Jezus’ weg proberen verder te gaan – ook biddend bezield blijven door uw dynamiek van liefde.”