Hemelvaart?

De bijbelverhalen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn geen reportages uit een krant. De bijbelse schrijvers vertellen uiterlijke feiten zoals een leeg graf, ten hemel varen en vurige tongen. Maar eigenlijk willen ze illustreren wat er van binnen in het hart, in het gemoed van de apostelen gebeurde. Na Jezus’ dood veranderde hun leven. Er gebeurde iets in en met de vriendenkring rond die Man van Nazareth. Er is een nieuwe, gelovige overtuiging gegroeid in hun kring. De eerste leerlingen vinden na Jezus’ dood hun bezieling terug. Jezus heeft Zijn volle bestemming gevonden bij God die Hij ‘Zijn Vader’ noemde. Die Jezus, die vol was van God, is tenvolle thuisgekomen in Gods Dynamiek van liefde. Werken aan een hemels perspectief is vandaag nog steeds actueel en boeiend. Het is een perspectief voor meer menselijkheid, meer hartelijkheid, meer gerechtigheid. Zo bevorderen we kwaliteit van leven. Zo worden we bewerkers van het meest menselijke.