Elkaar liefhebben

Het evangelie spreekt steeds over de liefde, de kern van de Blijde Boodschap. Vooral het deel: “dit is mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt” zet ons nog steeds aan het denken. Zeker in een tijd waar zelfzucht, eigenwaan, eigenbelang, trots, bezit en genot wel eens het belangrijkste lijken. Liefde houdt mensen bijeen!
Liefde is het gevoel dat zorgt dat men alles voor elkaar wil doen. Door de liefhebbende zorg voor elkaar blijven wij dichter bij elkaar. Door de eucharistie blijven wij verbonden met Jezus. Als Zijn volgelingen horen we ervoor te zorgen dat anderen gelukkig worden, dan zijn we uiteindelijk allemaal gelukkig. Samen in de vreugde van de Heer. Martin Luther King had reeds die droom. “dat de mensen op een dag inzien dat ze geschapen zijn om als broeders samen te leven… en met dit geloof in staat zijn om de wanhoop te verdrijven en nieuw licht te brengen, waar duisternis heerst. Met dit geloof zullen we de dag kunnen verhaasten waarop er vrede op aarde zal heersen.”