Marcus Borg (2/2)

Toen Jezus van Nazareth binnen een bezielde gemeenschap gelovig open bloeide, drong het steeds sterker tot Hem door dat God – wiens nabijheid Hij mocht ervaren als een warme, tedere dynamiek van liefde – ook een God was die wilde leven ‘in’ en wilde werken ‘met’ mensen. Daarom wilde Jezus zich ook inschakelen in die goddelijke beweging voor meer menselijkheid. Ook Hij droomde, in het spoor van de profeten, van meer barmhartigheid en meer gerechtigheid. Als God mag gebeuren in en met mensen dan kon en kan het christendom een voertuig worden van het goddelijke en zo werd en wordt er dan een weg gebaand, een levensweg, zo vertelt Marcus Borg. Onderweg zie je dan mensen veranderen. Tijdens de momenten van samen zijn en samen bidden kan ook dan in hen Gods geestkracht groeien. Die kracht, dat ‘Meer’, dat Ware, die diepe ervaring kreeg in die Man van Nazareth ten volle kans om open te bloeien. In dat geloof proberen nu christenen te groeien en dit in een heel andere tijd en in een nieuw leefklimaat.