Marcus Borg (1/2)

Over het hart van het christendom…
Marcus Borg is een Zweedse theoloog die vele jaren in Amerika als prof verbonden was aan enkele universiteiten. Hij vertelt boeiend over de kern van het christendom: “Godsdiensten proberen met eenvoudige, beperkte middelen een voertuig te zijn voor het heilige,” zo vertelt hij beeldrijk. “Religies zijn denkbeeldige, creatieve constructies van mensen. Ze proberen iets op te roepen van het heilige dat ze in onze éne werkelijkheid mochten en konden vermoeden en ervaren.” Ze proberen iets te bemiddelen van het ‘meer’ dat ze af en toe ontdekten. Een godsdienst zoals het christendom ontstond in een specifieke, Joodse omgeving en zo’n omgeving was destijds uiteraard gekleurd door een bepaalde taal maar ook door verhalen en visioenen die door Joodse profeten werden opgeroepen en ook werden doorgegeven. Die Man van Nazareth groeide op in die gemeenschap waar profetische wijsheid zorgvuldig en als waardevol beleefd werd.
Wordt morgen vervolgd…