Wijs

Destijds zei mijn oude moeder: “Wat hebben ze ons toch allemaal wijs gemaakt.” Met veel begrip voor haar aanvoelen maar ook bewust dat we vandaag de bijbel en de oude, gelovige interpretatie anders leerden lezen en verstaan, probeerde ik te mijmeren rond het woordje ‘wijs’. Ja ma, de bijbelse verhalen willen ons te denken geven. Ze willen ons ‘wijs’ maken. Wat is nu werkelijk belangrijk, zinvol en waardevol? En die Jezus van Nazareth heeft destijds te kennen gegeven, verteld en ervaren dat leven, samenleven, heel zinvol kan zijn en worden als wij ons laten leiden door Gods kracht in ons. Dan weten wij ons bezield, aangesproken en geroepen om samen goede, wijze wegen te gaan. Haar gulle, stille lach mocht ik ervaren als: “Ja, zo klinkt het anders maar mooi.”