DOODgezwegen

We hebben als mens nog zo veel te leren spijts alle mogelijke digitale snufjes. Zo veel pijn en andere moeilijke gevoelens worden telkens weer doodgezwegen, overschaduwd door een loos praatje, weggelachen, leeggegeten, weggerookt enz. Benoemen van onze gevoelens en dit ook uitspreken, helpt ons nochtans in tal van zorgwekkende situaties als bij ruzie, bij afscheid en rouw, bij ziekte en handicap, bij echtscheiding, … Wie en waar leren we dit? Ja, de lotgenotengroepen o.a., of ook cirkelgesprekken zijn goede oefenplekken voor deze o zo importante heling. We kunnen er vandaag mee starten, want we maken er wel degelijk de wereld mooier en liefdevoller mee. Net omdat we erkenning en recht van bestaan geven aan die gevoelens. Pas als verdriet, chaos, onmacht, angst, … er mogen zijn, kunnen ze veranderen, als het ware omkeren naar gevoelens van innerlijke vrede, van aanvaarding, van zelfmededogen, van vrijheid en vertrouwen. Die kwade hond in je kelder zal blijven blaffen tot hij er in alle heftigheid op een onbewaakt moment uitbreekt …