Hij blijft bezielen

Thomas was één van hen die volgens de bijbelse vertellers tot Jezus’ vriendenkring behoorde. Hij had het kruisgebeuren van zijn vriend als een mislukking ervaren. Zijn ontgoocheling was zo groot dat hij zich afsloot van zijn vrienden. Hij probeerde de laatste pijnlijke bladzijde van Jezus’ leven alleen om te draaien. Maar dat lukte hem niet want hij raakte, al piekerend, nog meer geïsoleerd en afgesloten. Terwijl de andere vrienden van Jezus samen bleven en elkaar bemoedigden, groeide in hen en in hun midden, hun paasovertuiging. “De goddelijke kracht die van Jezus uitging, blijft nog in ons midden, zeker dan als wij elkaar nabij blijven, zoals Jezus dat deed namelijk meelevend en bemoedigend”, zei Petrus. Omdat Thomas die verbondenheid met zijn vrienden miste bleef hij steken in ontgoocheling en kon in hem zijn paasgeloof moeilijk ontluiken. Maar toen hij terug diepe verbondenheid mocht ervaren beaamde hij van harte: “Ja, Zijn geestkracht blijft ons bezielen. Hij leeft in en met ons.”