Belangrijke tijden 2

“De vrijheid is een groot goed. De moderne cultuur is op erkenning van deze vrijheid gebouwd,” zei onze kardinaal onlangs in Hasselt. Maar hij voegt er ook aan toe: “Die vrijheid heeft ook een zwakke zijde.” En dan vertelt hij dat die vrijheid ons niet zegt wat wij moeten doen, hoe wij zinvol kunnen leven. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid kan de mens aan zijn lot overlaten en eerder sturen in de richting van ‘doe wat je wil’. Onze kardinaal pleit er dan ook voor om onze levensvervulling te vinden door iets te willen zijn en te willen betekenen voor elkaar. Hij pleit ervoor om samen de weg te gaan van meer menselijkheid en meer solidariteit. Hij nodigt christenen en alle mensen van goede wil ook uit ‘om te bouwen aan een meer menselijke wereld’. “Je moet blind zijn om niet te zien hoezeer het evangelie en het leven van Jezus, bron kunnen zijn van waarachtige menselijkheid,” aldus de kardinaal. Hij eindigt al biddend: “God, laat al ons werken van U uitgaan en in U zijn voltooiing vinden.”